PADDLA KAJAK

Kajakerna

Vi använder stabila havskajaker främst från Venture Kayaks, Seabird och Tahe.

Kajaker är c:a 60 cm breda och mycket stabila, med längder på mellan 420-520 cm.

 

Havskajaker är avsedda för öppet hav, sjöar och åar, men passar inte i forsar eller snabbt rinnande vatten. De passar inte heller i grunda vatten med stenar som skadar deras botten.

 

En havskajak är en stabil farkost där du sitter med låg tyngdpunkt i en sittbrunn som är täckt av ett kapell. Jämfört med en öppen kanot eller kanadensare är havskajaken betydligt mera stabil och sjövärdig.